Haleon Website Brugerbetingelser

Opdateret: 22.07.2022

Dette website samt webinars udbudt på dette website (samlet benævnt "Sitet") tilhører Haleon Denmark ApS ("Haleon"). Ved at benytte Sitet accepterer du disse brugerbetingelser. Såfremt du ikke accepterer brugerbetingelserne, skal du ikke benytte Sitet.

Haleon forbeholder sig retten til, efter eget skøn, på ethvert tidspunkt at ændre, modificere, foretage tilføjelser til eller slette dele af disse brugerbetingelser. Det er dit ansvar regelmæssigt at kontrollere disse brugerbetingelser for ændringer. Du har adgang til brugerbetingelserne via det hyperlink, som fremgår i bunden af dette Site. Hvis du fortsat benytter Sitet efter, at brugerbetingelserne er blevet opdateret, betyder det, at du accepterer at være underlagt sådanne revisioner.

Oplysninger, som fremgår på dette Site, er til generel information og undervisningsbrug alene. Dette Site kan indeholde oplysninger om sygdomme samt behandling heraf. Intet på dette Site bør fortolkes som lægelig rådgivning eller anbefalinger og bør ikke benyttes som grundlag for beslutninger eller handlinger. Man bør altid kontakte en kvalificeret praktiserende læge for lægelig rådgivning.

Tilladte brugere

Dette Site er alene tiltænkt sundhedspersonale. Ved at benytte denne platform bekræfter du at have tilladelse til at arbejde som sundhedspersonale i det land, Sitet er tiltænkt.

KUN FOR SUNDHEDSPERSONALE: Bemærk venligst, at godkendte produktresumé skal vejlede om den hensigtsmæssige brug af al medicin. Før enhver type medicin ordineres, bør sundhedspersonalet læse det godkendte produktresumé for den pågældende medicin i deres land.

Profil, password, sikkerhed

Hvis du vælger at oprette en profil(herunder at oprette et ID og et password), er du fuldt ud ansvarlig for opretholdelse af tavshedspligten om den information, der ligger på din profil, og for al den aktivitet, der sker på din profil.

Webinar brugerbetingelser

Når du deltager i et webinar, som udbydes på dette Site, kan din identitet samt andre personlige oplysninger, som du indtaster, når du registrerer dig, blive set af andre deltagere. Ved at deltage i et webinar giver du samtykke til denne videregivelse af oplysninger. Når du deltager i et webinar, bedes du indtaste det skærmnavn, som du ønsker skal fremgå hos de andre deltagere.

Brug af webinar-platformen sker på egen risiko. Haleon giver ingen garantier i forhold til nøjagtigheden, egnetheden eller fuldstændigheden af den information, der deles under et webinar, og hæfter ikke for tab eller skader som følge af brug af webinar-platformen. Intet i denne ansvarsfraskrivelse, eller andre steder, begrænser Haleon's ansvar for personskader forårsaget af Haleon's egen uagtsomhed.

Optagelser

Haleon's webinars kan blive optaget. Optagelsen kan bruges af Haleon (helt eller delvist) til brug for et fremtidigt publikum efter Haleon's skøn. Haleon kan for eksempel lægge et optaget webinar på sine websites, som et globalt publikum har adgang til. Såfremt dit billede, din stemme og/eller lighed bliver optaget af Haleon som følge af din deltagelse i et webinar, vil Haleon indhente dit samtykke til at blive optaget fra det tidspunkt, hvor du tilkobles det pågældende webinar. Hvis du ikke ønsker at blive optaget, skal du mute din mikrofon og ikke dele dit billede på skærmen. Du kan også forlade webinaret.

Verdensomspændende produkter

Haleon's corporate websites indeholder oplysninger om Haleon's verdensomspændende produkter og tjenesteydelser, hvoraf ikke alle er tilgængelige alle steder. En henvisning til et Haleon produkt eller en Haleon tjenesteydelse på et Haleon website indebærer ikke, at det pågældende produkt eller den pågældende tjenesteydelse er eller vil blive tilgængelig der, hvor du befinder dig.

Rettidighed af information

Haleon gør en rimelig indsats for at opdatere dette Site, men nogle oplysninger kan blive forældede over tid. Haleon har ikke mulighed for og giver ingen garantier i forhold til pålideligheden, nøjagtigheden, egnetheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af den information, der befinder sig på dette Site, herunder den information, der deles via et webinar. Oplysningerne på dette Site stilles til rådighed, som de forefindes.

Brug og adgang

Du kan frit gennemse dette Site, men du må kun få adgang til eller downloade materiale fra Sitet til personlig, ikke-kommerciel brug. Alle ophavsrettigheder og øvrige ejendomsretlige meddelelser indeholdt i downloadet materiale skal bevares og bibeholdes. Ingen anden brug af materialet på dette Site er tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Haleon.

Der gives adgang til dette Site midlertidigt, og Haleon forbeholder sig retten til at tilbagekalde eller ændre tjenesteydelsen leveret på dette Site uden varsel. Haleon er ikke ansvarlig, hvis, af en eller anden årsag, Sitet er utilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode.

Varemærker/ejendomsrettigheder

Medmindre andet fremgår, bør du gå ud fra, at alle varemærker, der optræder på dette Site, uanset om de optræder med stor skrift eller med et varemærkesymbol, tilhører Haleon, dets søsterselskaber, associerede selskaber eller dets licensgivere eller joint venture partnere. Medmindre andet fremgår, bør du gå ud fra, at alt, du ser eller læser på dette Site, er ophavsretligt beskyttet, eller at Haleon har fået tilladelse til at bruge det, og at det ikke uden skriftlig tilladelse fra Haleon må bruges, medmindre det er tilladt i henhold til disse brugerbetingelser eller i teksten på Sitet. Der hverken gives eller overdrages tilladelse eller ret til Haleon-koncernens eller en tredjeparts ejendomsret (herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder) ved brug af dette Site. Brug eller udnyttelse af disse varemærker, ophavsrettigheder eller øvrigt materiale, medmindre det er tilladt i henhold til disse brugerbetingelser, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med ophavsretlige love, varemærkeretlige love eller andre love, bekendtgørelser eller lignende.

Haleon har ikke ejendomsret - eller tilknytning - til tredjeparters varemærker, der fremgår på Sitet. Sådanne tredjepartsvaremærker bruges alene til at identificere de respektive ejeres produkter og tjenesteydelser, og ingen sponsorering eller anbefaling fra Haleon bør udledes ved brug af disse varemærker.

Ingen anbefaling

Websitet kan indeholde links til tredjeparters websites til interesse for eller af hensyn til brugerne af dette Site. Haleon er ikke ansvarlig for indhold på websites, som Haleon linker til, men som ikke tilhører Haleon, og Haleon påtager sig ikke ansvar for oplysninger eller meninger, der fremgår af tredjeparters websites, eller for overtrædelser eller udeladelser i tredjeparters privatlivspolitikker.

Oplysninger fra dig

Bortset fra oplysninger, der er omfattet af vores Behandling af personoplysninger vil al kommunikation og alt materiale, som du overfører til eller via vores Site, herunder data, spørgsmål, kommentarer, idéer, know-how og lignende samt oplysninger delt under et webinar, blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ejendomsret. Haleon har ingen forpligtelser i henhold til sådanne oplysninger og kan frit og uden begrænsninger bruge, videregive, genfremstille eller offentliggøre disse, herunder til kommercielle formål, uden at betale brugerne for retten hertil. Oplysninger, som du deler under et webinar, kan også være tilgængelig for andre deltagere.

Ansvar

Medmindre dette er forbudt i henhold til lovgivning, og bortset fra garantier udtrykkeligt givet i disse brugerbetingelser, er enhver betingelse, garanti, ret eller forpligtelse, som ellers ville være underforstået i disse brugerbetingelser eller påbudt ved lov, undtaget herfra.

Din brug af Sitet sker på egen risiko, og Haleon hæfter under ingen omstændigheder for skader (herunder men ikke begrænset til direkte, tilfældige, følge-, indirekte eller straffende tab eller skader, eller skader som følge af indtægtstab, datatab eller driftstop) i forbindelse med din adgang til, brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge Sitet eller i forbindelse med fejl eller mangler i denne sammenhæng. Dette omfatter skader på din computer eller anden ejendom, herunder skader som følge af en computervirus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere din computer eller anden ejendom på grund af din brug af dette Site, herunder downloadede filer eller andet indhold fra Sitet.

Såfremt du overtræder brugerbetingelserne, forbeholder Haleon sig retten til at suspendere eller opsige den profil, du har oprettet på dette Site.

Lovvalg

Denne aftale om brugerbetingelser og din brug af Sitet er underlagt Danmarks love uden hensyntagen til principperne for lovvalgsregler. Enhver retssag eller retsforfølgning i relation til dette Site skal alene indbringes for Københavns Byret.

Overskrifterne, der er brugt i disse brugerbetingelser, er kun anvendt for overblikkets skyld og er ikke anvendt for at fastslå betydningen eller fortolkningen af disse brugerbetingelser.