Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Τελευταία Ενημέρωση: 26.01.2023

 

Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της Haleon plc. Πρόσφατα GlaxoSmithKline Consumer Healthcare έγινε Haleon σε παγκόσμιο επίπεδο και αποσυνδέθηκε από τη GlaxoSmithKline plc.  Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Η Haleon επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει τμήματα των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, ανά πάσα στιγμή και κατά την διακριτική της ευχέρεια. Οφείλετε να επανεξετάζετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης ανά περιοδικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές. Μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης» μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας έπειτα από ενημέρωση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης θα συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να δεσμεύσετε από τέτοιες τυχόν αναθεωρήσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτή την Ιστοσελίδα παρέχονται αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με παθήσεις και την θεραπεία τους. Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας, οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο της ιατρικής κρίσης σας. Εάν έχετε κάποια πάθηση, θα πρέπει να ζητήσετε την συμβουλή ιατρού. Οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να σας δώσουν από μόνες τους κάποια ειδική ιατρική συμβουλή ή σύσταση.

Προϊόντα σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Οι εταιρικές ιστοσελίδες της Haleon περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται παγκοσμίως. Ωστόσο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές δεν διατίθενται σε όλες τις τοποθεσίες. Τυχόν αναφορές σε κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία της Haleon σε κάποια από τις ιστοσελίδες της Haleon δεν υποδηλώνει ότι το αναφερόμενο προϊόν ή η αναφερόμενη υπηρεσία διατίθεται στην τοποθεσία σας.

Επικαιρότητα των Πληροφοριών

Η Haleon καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να ενημερώνει τις Ιστοσελίδες της, ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να καταστούν παρωχημένες με την πάροδο του χρόνου. Η Haleon δεν δηλώνει, ούτε αποδέχεται ευθύνη ούτε εγγυάται την αξιοπιστία, ακρίβεια, καταλληλότητα, πληρότητα, εγκυρότητα, ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που κοινοποιούνται μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων. Οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν».

Χρήση και Πρόσβαση

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στην Ιστοσελίδα, ωστόσο η πρόσβαση σε υλικό ή η μεταφόρτωση υλικού από την παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση από εσάς. Κάθε δήλωση περί πνευματικής και άλλης ιδιοκτησία που περιέχεται σε υλικό που μεταφορτώνεται από την Ιστοσελίδα θα πρέπει να διατηρείται. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση υλικού της παρούσας Ιστοσελίδας, παρά μόνο κατόπιν ρητής γραπτής άδειας της Haleon.

Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται για προσωρινό χρονικό διάστημα και η Haleon επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αποσύρει ή τροποποιήσει την υπηρεσία που παρέχεται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Haleon δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα Κυριότητας

Θα πρέπει να θεωρήσετε ότι κάθε εμπορικό σήμα που εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε εμφανίζεται με μεγάλους χαρακτήρες, είτε με το σύμβολο του εμπορικού σήματος, αποτελεί εμπορικό σήμα της Haleon και των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ή των δικαιοπάροχων ή κοινοπρακτικών εταίρων της Haleon, εκτός και εάν υπάρχει άλλη δήλωση περί του αντιθέτου. Θα πρέπει να θεωρήσετε ότι κάθε τι που βλέπετε ή διαβάζετε στην παρούσα Ιστοσελίδα προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή ότι η Haleon έχει χορηγήσει άδεια για την χρήση του, εκτός και εάν υπάρχει επισήμανση περί του αντιθέτου, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας, εκτός και εάν υπάρχει σχετική γραπτή άδεια της Haleon. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την χορήγηση σε εσάς οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος κυριότητας από τον Όμιλο Εταιρειών Haleon (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας) ή από οποιονδήποτε τρίτο. Η χρήση ή η κακή χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων υλικών, εκτός και εάν επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης», απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί εμπορικών σημάτων ή άλλων νόμων, κανόνων ή κανονισμών.

Η Haleon δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως χορηγία ή έγκριση εκ μέρους της Haleon.

Δήλωση Μη Έγκρισης

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων μερών, για σκοπούς ενδιαφέροντος ή διευκόλυνσης των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας. Η Haleon δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τα περιεχόμενα ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην Haleon και προς τις οποίες παρέχει συνδέσμους, και δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για τυχόν πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων, ή παραβιάσεις, ή παραλείψεις αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τρίτων μερών.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Πλην των δεδομένων που καλύπτονται από την Πολιτική Απορρήτου μας, κάθε στοιχείο ή υλικό που κοινοποιείτε στην Ιστοσελίδα ή μέσω της Ιστοσελίδας, στα οποία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, ιδέες, τεχνογνωσία ή άλλα συναφή στοιχεία, θα θεωρείται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό. Η Haleon δεν έχει ουδεμία υποχρέωση αναφορικά με τέτοιες πληροφορίες, και θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, κοινοποιήσει, αναπαράγει ή δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές άνευ οποιουδήποτε περιορισμού, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκοπών, χωρίς να καταβάλλει στους χρήστες οποιοδήποτε αντίτιμο για το δικαίωμα να προβεί σε τέτοια χρήση.

Απόρρητο

Η Haleon σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Haleon για επεξήγηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο και εκτός από οποιεσδήποτε εγγυήσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αποκλείεται οποιαδήποτε προϋπόθεση, δέσμευση, εγγύηση, δικαίωμα ή ευθύνη που διαφορετικά θα συνεπαγόταν στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή από τον νόμο.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Haleon για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, έμμεση ή τιμωρητική ζημία ή ζημίες που προκύπτουν από χαμένα κέρδη, απώλεια δεδομένων ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτει από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας ή τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενό της. Μπορεί να περιλαμβάνονται ζημιές στον υπολογιστή σας ή σε άλλη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης από ιούς υπολογιστών ή οποιουδήποτε άλλου τεχνολογικά επιβλαβούς υλικού που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία λόγω της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αρχείων ή άλλου περιεχομένου από το Ιστοσελίδα.

Μη πρόσκληση για Συναλλαγές

Κανένα στοιχείο στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση μετοχών ή άλλων αξιογράφων της Haleon. Ειδικότερα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δεν πρέπει να εκλαμβάνετε την παλαιότερη απόδοση της τιμής των αξιογράφων ως οδηγό για τη μελλοντική τους απόδοση.

Δηλώσεις Μελλοντικών Εκτιμήσεων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων που υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, έτσι ώστε τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και η εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης δικαίων.  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, το αντικείμενο και η σύσταση τους (καθώς και κάθε μη συμβατικές διαφωνίες ή αξιώσεις) θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο.  Κατανοείτε και συμφωνείτε ρητά να υπαχθείτε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης είναι αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του νοήματος ή την ερμηνεία των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.