Uvjeti korištenja Haleon-ove web stranice

Ažurirano: 22.07.2022

Ova web stranica i webinari koji se održavaju na ovoj web stranici (zajedno: Stranica) vlasništvo su Haleon Hungary Limited Liability Company (“Haleon”). Koristeći ovu Stranicu slažete se s ovim uvjetima korištenja. Ako se ne slažete, nemojte koristiti ovu stranicu.

Haleon zadržava pravo u bilo kojem trenutku, na temelju vlastite procjene, izmijeniti, modificirati, dodati ili ukloniti dijelove ovih Uvjeta korištenja. Vaša je odgovornost periodički provjeravati je li došlo do izmjena ovih Općih uvjeta. Možete pristupiti Općim uvjetima preko hiperlinka na dnu web stranice. Vaš nastavak korištenja ove Stranice nakon ažuriranja Općih uvjeta smatrat će se Vašim pristankom da budete vezani takvim izmjenama.

Informacije koje se nalaze na ovoj web stranici trebaju se koristiti samo za opće informiranje i edukacijske svrhe. Web stranica može sadržavati informacije o medicinskim stanjima i njihovom liječenju. Ništa na ovoj web stranici se ne bi trebalo smatrati davanjem individualiziranog medicinskog savjeta ili preporuke liječenja u odnosu na bilo kojeg konkretnog pacijenta. Medicinski savjet uvijek treba tražiti od kvalificiranog zdravstvenog radnika.

Dozvoljeni korisnici

Ova web stranica namijenjena je samo zdravstvenim radnicima. Koristeći ovu platformu potvrđujete da ste licencirani raditi kao zdravstveni radnik u zemlji na koju se odnosi ova Stranica.

„Zdravstveni radnici“ odnosi se na pojedinca koji ima medicinsko obrazovanje i izravno u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu te može prepisivati, dostavljati ili upravljati lijekovima i medicinskim proizvodima.

Stranica je dizajnirana kao knjižnični resurs koji pruža referentne informacije povezane s Haleon-ovim proizvodima, između ostalog lijekovima na recept, javnosti na području Republike Hrvatske, u skladu s lokalnim propisima koje reguliraju oglašavanje lijekova.

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE: Molimo Vas da imate na umu da odobrene informacije o prepisivanju lijekova moraju upućivati na ispravno korištenje svih lijekova. Prije prepisivanja bilo kojeg lijeka, zdravstveni radnici moraju konzultirati odobrenje informacije o prepisivanju za navedeni lijek u svojoj zemlji.

Računi, lozinke i sigurnost

Ako odlučite otvoriti račun (uključujući postavljanje ID-a i lozinke), u cijelosti ste odgovorni za održavanje povjerljivosti informacija koje držite na svom računu i za sve aktivnosti koje se poduzimaju pod navedenim računom.

Uvjeti korištenja webinara

Kada sudjelujete u webinaru koji se održava na ovoj web stranici, Vaš identitet i drugi osobni podaci koje unesete prilikom registracije mogu biti vidljivi drugim sudionicima. Sudjelujući na webinaru, pristajete na njihovo otkrivanje. Kada se pridružite webinaru, molimo Vas da unesete Vaše ime za prikaz koje želite da bude vidljivo drugima.

Korištenje platforme webinara je na Vaš rizik. Haleon ne preuzima nikakvu odgovornost niti daje jamstvo za točnost, održivost ili potpunost informacija koje se dijele tijekom webinara i nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili štete koje nastanu korištenjem platforme webinara. Ništa u ovom odricanju od odgovornosti, ili bilo što drugo, ne ograničava Haleon-ovu odgovornost za osobne povrede uzrokovane njegovim nehajem.

Snimanje

Haleon-ov webinar se može snimati. Haleon može koristiti snimke (u cijelosti ili djelomično) u odnosu na buduću publiku, po slobodnoj odluci Haleon-a. Na primjer, Haleon može staviti snimljeni webinar na svoje web stranice kojima može pristupiti globalna publika. Ako će Vaša slika, glas i/ili slično biti snimljeni od strane Haleon-a kao rezultat sudjelovanja na webinaru, Haleon će prikupiti suglasnost kojom dopuštate snimanje u trenutku kada pristupite webinaru. Ako ne želite biti snimljeni, utišajte se i nemojte dijeliti Vašu sliku na ekranu. Također, možete i napustiti webinar.

Globalni proizvodi

Haleon-ove korporativne web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koji su dostupni globalno, ali svi nisu nužno dostupni na svakoj lokaciji. Referenca na određeni Haleon-ov proizvod ili uslugu ne podrazumijeva da je navedeni proizvod ii usluga dostupan ili da će biti dostupan na svakoj lokaciji. Za informacije o proizvodima koji su dostupni na Vašoj lokaciji, molimo Vas da kontaktirate lokalni Haleon.

Pravovremenost informacija

Haleon koristi razumne napore kako bi ažurirao ovu web stranicu u skladu s lokalnim zakonodavstvom, međutim, određene informacije mogu zastarjeti prije nego što se ažuriraju. Informacije se pružaju bez ikakvih jamstava.

Korištenje i pristup

Možete slobodno pregledavati ovu web stranicu, ali možete pristupiti ili skinuti materijal na ovoj web stranici samo za osobne nekomercijalne svrhe. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva sadržana u skinutom materijalu moraju se čuvati i štititi. Bez izričitog pisanog odobrenja Haleon-a nije dopušteno nikakvo drugo korištenje materijala na ovoj web stranici.

Pristup ovoj web stranici je privremen i Haleon zadržava pravo u svakom trenutku povući ili izmijeniti usluge koje se pružaju na ovoj web stranici bez bilo kakve obavijesti. Haleon neće biti odgovoran ako zbog bilo kojeg razloga web stranica ne bude dostupna u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem periodu.

Žigovi/Vlasnička prava

Trebate smatrati da su svi žigovi koji se pojavljuju na ovoj web stranici, bez obzira prikazuju li se velikim slovima ili trademark simbolima, žigovi Haleon-a, njegovih povezanih društava, povezanih kompanija ili njihovih davatelja licenci ili joint venture partnera, osim ako je drugačije naznačeno. Trebate smatrati da je sve što vidite ili pročitate na ovoj web stranici zaštićeno autorskim pravom, odnosno da je Haleon dobio dopuštenje da ga koristi, osim ako je drugačije naznačeno, te se bez izričitog pristanka Haleon-a ne smije koristiti osim u skladu s ovim Uvjetima korištenja i tekstom na web stranici. Korištenjem ove web stranice ne daje Vam se nikakva licenca ili vlasničko pravo Haleon grupe kompanija (uključujući patente, žigove i autorska prava) ili bilo koje treće strane. Korištenje ili protupravno korištenje navedenih žigova, autorskih prava ili drugih materijala, osim kada je posebno dopušteno, izričito je zabranjeno i može predstavljati kršenje autorskog prava, prava žigova i drugih propisa, statuta ili regulativa.

Haleon ne tvrdi da ima ikakva prava na žigovima trećih osoba koji se pojavljuju na ovoj web stranici ili da je s njima povezan. Takvi žigovi trećih osoba koriste se samo kako bi se identificirali proizvodi i usluge njihovih vlasnika/nositelja te se na temelju korištenja navedenih znakova ne treba zaključivati o postojanju sponzorstva ili odobrenja od strane Haleon-a.

Bez odgovornosti

Poveznice na stranice trećih osoba mogu biti dostupne u interesu korisnika Stranice. Haleon ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj na web stranicama koje nisu Haleon-ove, a na koje pruža poveznicu te ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koje informacije ili mišljenja koja su sadržana na bilo kojim web stranicama trećih osoba ili za povredu ili propuste u politikama privatnosti trećih osoba.

Informacije koje nam pružate

Osim informacija koje su pokrivene Izjavom o privatnosti, sva komunikacija i materijali koje prenosite prema ili preko web stranice, uključujući podatke, pitanja, komentare, ideje, know-how ili slično, i informacije koje dijelite tijekom webinara neće se tretirati kao povjerljiva ili vlasnička. Haleon neće imati obvezu bilo koje vrste u odnosu na takve informacije i ima pravo koristiti te informacije, otkriti ih, reproducirati ili objaviti bez bilo kakvog ograničenja, uključujući u komercijalne svrhe, bez obveze plaćanja korisniku za korištenje navedenih prava. Informacije koje podijelite tijekom webinara mogu biti dostupne i drugim sudionicima.

Odgovornost

Osim kada je izričito zabranjeno pravom te osim kada su jamstva izričito dana ovim Uvjetima korištenja, svaki uvjet, jamstvo, garancija, pravo ili odgovornost koji bi se inače implicirali u ovim Uvjetima korištenja ili bi se nametnuli u skladu s pravom, ovime su isključeni.

Vaše korištenje Stranice je na Vaš rizik te ni u kojem slučaju Haleon neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući bez ograničenja direktnu, slučajnu, uzročnu, indirektnu ili kaznenu štetu ili gubitak, ili štetu koja nastane gubitkom profita, gubitkom podataka ili ometanja poslovanja) koja nastane uslijed Vašeg pristupa, korištenja ili nemogućnosti pristupa ili korištenja web stranice ili bilo koje greške ili propusta u njenom sadržaju. Ovo uključuje štete na Vašem računalu i drugoj imovini, uključujući onu koja je uzrokovana računalnim virusima ili bilo kojim drugim tehnološki štetnim materijalom koji može zaraziti Vaše računalo ili drugu imovinu zbog Vašeg korištenja web stranice, uključujući skidanje bilo kojih file-ova ili drugog sadržaja na ovoj web stranici.

Haleon zadržava pravo, ako prekršite Uvjete korištenja, suspendirati ili ukinuti Vaš račun koji ste kreirali na ovoj web stranici.

Naslovi koji se koriste u ovim Uvjetima korištenja služe samo za praktičnost te se ne smiju koristiti za tumačenje značenja i interpretaciju ovih Uvjeta korištenja.