Haleon Honlap Felhasználási Feltételek

Utoljára módosítva: 22.07.2022

A jelen weboldal és az ezen keresztül tartott webinar-ok (továbbiakban együtt: “Honlap”) a Haleon Hungary Limited Liability Company (továbbiakban: “Haleon”) tulajdonát képezik. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben Ön nem kívánja elfogadni a Felhasználási Feltételeket, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Haleon fenntartja magának a jogot, hogy saját egyedi döntése alapján bármikor megváltoztassa, módosítsa a Felhasználási Feltételeket, annak bizonyos részeit kiegészítse vagy eltávolítsa. Az Ön felelőssége, hogy bizonyos időközönként átnézze a jelen Felhasználási Feltételek változásait. A Felhasználási Feltételekhez a Honlap alján beágyazott linkre kattintva férhet hozzá. A Felhasználási Feltételek frissítését követően a Honlap folytatólagos használatával Ön kifejezi, hogy a tartalomban bekövetkező bármely a fentiek szerinti változtatást magára nézve kötelezőnek fogad el.

A jelen Honlapon közölt információk általános jellegűek és tájékoztató célúak. A Honlap egészségügyi állapotokra és azok kezelésére vonatkozó információkat is tartalmazhat. A jelen Honlapon közzétett semmilyen információ nem értelmezhető úgy, hogy az bármiféle orvosi tanácsot adna vagy ajánlást nyújtana, és nem szabad erre hagyatkozni semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Ilyen esetekben orvosi tanácsért mindig szakképzett egészségügyi szakemberhez kell fordulni.

Jogosult felhasználók

A jelen Honlap kizárólag egészségügyi szakemberek részére készült. A jelen platform használatával Ön szavatolja, hogy a Honlap célországában egészségügyi szakemberként történő tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezik.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS: Felhívjuk a figyelmet, hogy minden gyógyszer megfelelő használatát a jóváhagyott alkalmazási előírásban meghatározott információknak kell vezérelniük. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy minden gyógyszer felírása előtt olvassák el a saját országukban az adott gyógyszerre vonatkozó jóváhagyott alkalmazási előírást.

Felhasználói fiókok, jelszavak, biztonság

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy felhasználói fiókót kíván létrehozni (ideértve az azonosító és a jelszó beállítását), Ön teljes mértékben felelős azért, hogy megőrizze a felhasználói fiókjában tárolt információk titkosságát, valamint minden olyan tevékenységért, amelyet a fiókja igénybevételével végez.

Webinar Felhasználási Feltételek

Haleon megkéri az Ön a webinaron történő részvételével kapcsolatos hozzájárulását a webinarba történő belépésekor. Mindig az Ön egyoldalú döntésén múlik, hogy a webinaron részt kíván-e venni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a jelen Honlapon host-olt webinaron részt vesz, az Ön személyazonossága és egyéb, a regisztrációkor megadott személyes adatai a többi felhasználó számára megismerhetővé válhatnak. A webinaron való részvétellel Ön hozzájárul ezen adatok nyilvánosságra hozatalához. Amennyiben Ön csatlakozik egy webinarhoz, kérjük adja meg a többi résztvevő számára megjeleníthető felhasználónevét.

A webinar platform használatából származó minden kockázatot Ön visel. A Haleon nem vállal felelősséget a webinar keretében megosztott információk pontosságáért, alkalmasságáért vagy teljességéért, továbbá nem vállal felelősséget a webinar platform használatából eredő veszteségekért vagy károkért. A jelen felelősségkorlátozó nyilatkozat, vagy egyéb közlés sem korlátozza a Haleon felelősségét a saját gondatlanságából eredő személyi sérülésért.

Rögzítés

A Haleon webinart rögzíthetjük. A rögzített felvételeket a Haleon (részben vagy egészben) az általa meghatározott jövőbeli célközönséghez történő közvetítés érdekében felhasználhatja. Így például a Haleon a webinarról készített felvételeket világszerte elérhető honlapjain elhelyezheti. Ha az Ön képe, hangja és / vagy képmása egy webinarban való részvétel eredményeként a Haleon által rögzítésre kerül, a Haleon megszerzi az Ön a felvételek elkészítésére vonatkozó hozzájárulását a webinarba történő belépésekor. Ha Ön nem kíván a felvételeken megjelenni, kérjük, némítsa el magát és ne jelenítse meg a profilképét a képernyőn. Továbbá ennek érdekében Ön akár el is hagyhatja a webinart.

Világszerte elérhető termékeink

A Haleon vállalati weboldalai olyan globálisan elérhető termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat is tartalmazhatnak, melyek közül nem mind érhető el valamennyi országban. A Haleon weboldalán egy Haleon termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozás nem jelenti azt, hogy az ilyen termék vagy szolgáltatás az Ön országában is elérhető vagy elérhető lesz.

Az információk időszerűsége

A Haleon ésszerű erőfeszítéseket tesz a jelen Honlap frissítésé érdekében, azonban némely információ elavulttá válhat bizonyos idő elteltével. A Haleon-nak nem áll módjában, és nem vállal garanciát vagy felelősséget arra, hogy a Honlap által tartalmazott információ – ideértve a webinaron keresztül megosztott információkat is – megbízhatósága, pontossága, megfelelősége, teljessége vagy időszerűsége vonatkozásában.

Használat és hozzáférés

Ön szabadon böngészheti a Honlapot, de kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében férhet hozzá és töltheti le a Honlapon elhelyezett anyagokat. A letöltött anyagok által tartalmazott minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi hivatkozást meg kell tartani és őrizni az anyagokon. A Haleon kifejezett írásbeli engedélye nélkül a Honlapon elhelyezett anyagok fentieken túli felhasználása nem megengedett.

A jelen Honlaphoz való hozzáférés időszakos jellegű és a Haleon fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Honlap által biztosított szolgáltatásokat előzetes tájékoztatás nélkül visszavonja vagy megváltoztassa. A Haleon nem felelős, ha a Honlap bizonyos időben vagy időszakra bármely okból elérhetetlen.

Szellemi tulajdonjogok

A Honlap használatakor Önnek figyelembe kell vennie, hogy a Honlapon közzétett védjegynek a Haleon, valamely társvállalkozása, kapcsolt vállalkozása, felhasználója, közös vállalkozása a jogosultja, azok akár nagy mérteben, nyomtatással, akár az arra utaló szimbólum ábrázolásával kerüljenek megjelenítésre. Továbbá azt is, hogy a Honlapon Ön által látott vagy olvasott bármely információ szerzői jogvédelem alatt áll, vagy azok felhasználására a Haleon rendelkezik jogosultsággal, ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában. Ezek a Felhasználási Feltételekben vagy a Honlapon rögzítettektől eltérő felhasználására kizárólag a Haleon írásbeli engedélyével van lehetőség.

A jelen Honlap használata nem jogosít fel a Haleon vállalatcsoport vagy bármely harmadik fél felhasználási vagy tulajdoni jogainak gyakorlására (ideértve a szabadalmakat, védjegyeket, vagy szerzői jogokat). E védjegyek, szerzői jogok vagy egyéb anyagok jogszerű vagy jogszerűtlen használata kifejezetten tilos, és ez sérti a szerzői jogot, a védjegyjogot vagy más jogszabályokat, kivéve, ha a jelen Felhasználási Feltételek ettől eltérően rendelkeznek.

Haleon nem állítja, hogy rendelkezik, kapcsolata van bármely harmadik fél a jelen Honlapon feltüntetett védjegyével. Az ilyen harmadik személyek védjegyei csak a termékek és a szolgáltatások jogos tulajdonosainak azonosítására szolgálnak, és ezen védjegyek használatából nem lehet következtetni a Haleon részéről történő támogatásra vagy elköteleződésre.

Más webhelyekre mutató hivatkozásokért való felelősség kizárása

A harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások a Honlap felhasználói érdeklődése miatt vagy kényelme érdekében kerülnek elhelyezésre. A Haleon nem vállal felelősséget az olyan nem-Haleon weboldalak tartalmáért, amelyhez hozzáférést biztosít, és semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik fél webhelyén található bármely információért vagy véleményért, illetve harmadik személy adatvédelmi irányelveinek megsértéséért vagy mulasztásáért.

Az Ön által részünkre megadott információ

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban hivatkozott információn kívül bármilyen kommunikációt vagy anyagot amelyet Ön a Honlapnak vagy azon keresztül továbbít – ideértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, ötleteket, know-how-t vagy ehhez hasonlót – és a webinar során megosztott információkat bizalmasnak vagy védettnek nem minősülő információként kezeljük. A Haleon-t semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen információkkal kapcsolatban és szabadon, bármely korlátozástól mentesen, a felhasználó részére nyújtott ellenszolgáltatás nélkül jogosult ezeket felhasználni, megosztani, reprodukálni vagy nyilvánosságra hozni – ideértve a kereskedelmi célra történő felhasználást is. A webinar keretében megosztott információ a többi résztvevő részére is hozzáférhető.

Felelősség

A jogszabályok által tilalmazott esetektől, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten rögzített felelősségvállalásoktól eltekintve a jelen Felhasználási Feltételekben vagy a jogszabályokban rögzített feltétel, garancia, jog vagy felelősség érvényesítését kizárjuk.

Honlap használatából származó minden kockázatot Ön visel, és a Haleon semmilyen körülmények között nem felelős bármely az Ön Honlaphoz történő hozzáféréséből, hozzáférés hiányából; a Honlap használatából, használatának hiányából vagy a Honlap tartalmából vagy annak hiányosságaiból eredő károkért (korlátozás nélkül beleértve bármely közvetlen, véletlenszerű, következményes, közvetett vagy büntető jellegű veszteséget vagy kárt, illetve az elvesztett nyereségből, az adatvesztésből vagy az üzleti kapcsolatok megszakításból eredő károkat is). Ez a felelősségkorlátozás kiterjed az Ön számítógépében vagy egyéb tulajdonában keletkezett károkra, beleértve azokat is, melyeket számítógépes vírusok vagy egyéb technológiailag kártékony olyan anyagok okoznak, amelyek megfertőzik a számítógépet vagy egyéb tulajdont a Honlap használata miatt, továbbá a fájlok vagy egyéb tartalmak a Honlapról történő letöltését is.

Üzletkötésre történő felhívás kizárása

A jelen Honlapon semmi sem tekinthető a Haleon értékpapírjaiba vagy ADR-jeibe történő befektetésre vagy az azokkal való kereskedésre irányuló felhívásnak vagy ajánlatnak. Hangsúlyozni kívánjuk különösen, hogy a tényleges eredmények és fejlemények jelentősen eltérhetnek a jelen Honlapon megjelenített előrejelzésektől, véleményektől vagy várakozásoktól, az értékpapírok árfolyamainak múltbéli teljesítményét pedig nem szabad irányadónak tekinteni a jövőbeni teljesítményükre vonatkozóan.

Jövőre vonatkozó nyilatkozatok

A Honlap tartalmazhat olyan jövőre vonatkozó állításokat, amelyek olyan kockázatokat és bizonytalanságokat hordozhatnak, melyek következtében a tényleges eredmények eltérhetnek a tervezettektől. Ideértve a Haleon által az amerikai Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz (SEC) benyújtott jelentésekben részletezett kockázatokat, beleértve a Haleon a SEC-hez benyújtott legutóbbi jelentését is.

A Haleon fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a jelen Honlaphoz tartozó felhasználói fiókját, ha Ön megszegi a Felhasználási Feltételeket.

A jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a Honlap használatával kapcsolatban Ön és a Haleon között jogvita alakul ki, Ön az illetékes törvényszékhez fordulhat. A törvényszék illetékességét lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Irányadó jog

A jelen Felhasználási Feltételekre és a Honlap használatára Magyarország joga irányadó, tekintet nélkül a kollíziós jogi normákra. A jelen Honlappal kapcsolatos bármely jogi lépés vagy eljárás az illetékes magyar törvényszék kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A jelen Felhasználási Feltételekben használt alcímek kizárólag a könnyebb áttekintést szolgálják és nem irányulnak a Felhasználási Feltételek értelmezésének vagy jelentésének meghatározására.