Haleon interneto svetainės naudojimosi sąlygos

Atnaujinta: 2022.07.22

Ši interneto svetainė (toliau kartu „Svetainė“) yra Haleon Hungary Limited Liability Company („Haleon“) nuosavybė. Naudodamiesi Svetaine, sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis. Jeigu su sąlygomis nesutinkate, prašome Svetaine nesinaudoti.

Haleon turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti, koreguoti, papildyti ar panaikinti šių naudojimosi sąlygų dalis. Naudojimosi sąlygos yra pasiekiamos paspaudus internetinę nuorodą tinklalapio apatinėje dalyje. Tolesnis naudojimasis Svetaine po jos naudojimosi sąlygų atnaujinimo reiškia, kad Jūs sutinkate su visais mūsų atliktais sąlygų pakeitimais.

Informacija pateikiama šioje Svetainėje yra bendro pobūdžio. Svetainėje gali būti patalpinta informacija apie sveikatos sutrikimus ir jų gydymą. Informacija pateikta šioje Svetainėje neturi būti laikoma gydytojo konsultacija ar rekomendacija, ir ja neturi būti remiamasi priimant bet kokius sprendimus ar atliekant bet kokius veiksmus. Gydytojo konsultacijas visuomet teikia kvalifikuoti medicinos specialistai.

Svetainės naudotojai

Ši Svetainė skirta tik Lietuvos Respublikos gyventojams.

Pasauliniai produktai

Haleon įmonių grupės svetainės talpina informaciją apie Haleon pasaulyje paplitusius produktus ir paslaugas, kurie ne visada yra prieinami kiekvienoje vietoje. Nuoroda į Haleon produkciją ar paslaugą Haleon svetainėse nereiškia, kad toks produktas ar paslauga yra ar bus prieinama Jūsų buvimo vietoje.

Informacijos savalaikiškumas

Haleon deda protingas pastangas Svetainės atnaujinimui, tačiau bėgant laikui tam tikra informacija gali tapti nebeaktuali. Haleon negali užtikrinti ir negali garantuoti dėl Svetainėje talpinamos ar webinaruose naudojamos informacijos patikimumo, tikslumo, tinkamumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Informacija Svetainėje pateikiama tokia, kokia yra.

Naudojimas ir prieinamumas

Jūs galite laisvai naršyti Svetainėje, tačiau visa Svetainėje patalpinta medžiaga gali būti prieinama ar parsisiunčiama tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Visos autorių teisės ir kiti su nuosavybe susiję įspėjimai parsisiunčiamoje medžiagoje turi būti išsaugomi ir išlaikomi. Be aiškaus rašytinio Haleon sutikimo Svetainėje talpinamos medžiagos kitu būdu naudoti neleidžiama.

Prieiga prie Svetainės suteikiama laikinai ir Haleon pasilieka teisę nutraukti ar pakeisti Svetainėje teikiamą paslaugą be atskiro įspėjimo. Haleon neatsako, jeigu dėl bet kurios priežasties ir bet kuriuo metu Svetainė tapo neprieinama bet kuriam laikotarpiui.

Prekės ženklai/Nuosavybės teisės

Jūs turėtumėte preziumuoti, kad visi prekės ženklai, pasirodantys Svetainėje, nesvarbu, ar jie rodomi dideliu formatu, ar su prekės ženklo simboliu, yra prekių ženklai, priklausantys Haleon, jos filialams, susijusioms įmonėms, licencijų savininkams ar bendrosios įmonės partneriams, nebent nurodyta kitaip. Jūs turėtumėte daryti prielaidą, kad viskas, ką galima perskaityti ar pamatyti Svetainėje, yra saugoma autorių teisių arba Haleon turi suteiktą leidimą tokio turinio naudojimui, nebent nurodyta kitaip. Atitinkamai, visa informacija be Haleon rašytinio sutikimo negali būti naudojama kitaip nei nurodyta šiose naudojimosi taisyklėse ar pačioje Svetainėje. Svetainės naudojimas nesuteikia Jums jokių licencijų ar Haleon įmonių grupei ar tretiesiems asmenims priklausančių nuosavybės teisių (be kita ko, patentų, teisių į prekių ženklus ar autorių teisių). Prekių ženklų, autorių teisių ar kitos medžiagos naudojimas ar piktnaudžiavimas jais yra aiškiai draudžiamas, nebent nurodyta kitaip, ir tai gali būti laikoma autorių teisių įstatymų, prekių ženklų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu.

Haleon nesisavina ir nesieja savęs su trečiųjų asmenų prekių ženklais, pasirodančiais Svetainėje. Tokie trečiųjų asmenų prekių ženklai naudojami tik trečiųjų asmenų siūlomų produktų ir paslaugų identifikavimui, kuris nėra susijęs su Haleon parama šiems prekių ženklams ar jų skatinimu.

Nuorodos

Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius Svetainėje pateikiamos naudotojų patogumui. Haleon neprisiima jokios atsakomybės už pateiktomis nuorodomis pasiekiamą turinį, esantį ne Haleon svetainėse. Haleon neatsako už bet kokią informaciją ar nuomonę patalpintą trečiųjų asmenų tinklalapyje ar už trečiųjų asmenų privatumo politikose esančius pažeidimus ir aplaidumą.

Atsakomybė

Bet kokios sąlygos, laidavimas, garantijos, teisės ar atsakomybės, kurios iš šių naudojimosi sąlygų galėtų būtų preziumuojamos ar taikytinos pagal teisės aktus, yra netaikomos, išskyrus, kai tai draudžia teisės aktai arba kai tam tikros garantijos yra aiškiai nustatytos šiose naudojimosi sąlygose.

Vartotojai Svetaine naudojasi savo rizika ir Haleon jokiais atvejais nebus atsakinga už bet kokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ir baudinius nuostolius bei žalą, ar žalą, atsiradusią dėl prarasto pelno, prarastų duomenų ar verslo veiklos nutraukimo), atsiradusią dėl prieigos prie Svetainės ar jos naudojimo ar negalėjimo prie Svetainės prieiti ir ja naudotis, taip pat dėl Svetainėje pasitaikiusių klaidų ar turinio trūkumų. Ši sąlyga taikoma ir žalos padarymo kompiuteriui ar kitai nuosavybei atvejais, be kita ko, kai žala buvo sukelta kompiuterinių virusų ar kitos technologijai kenkiančios medžiagos, galinčios užkrėsti kompiuterį naudojantis Svetaine, taip pat ir parsisiunčiant failus ar kitą turinį iš Svetainės.

Haleon turi teisę Jums pažeidus šias naudojimosi sąlygas panaikinti bet kurią vartotojo Svetainėje sukurtą paskyrą ar sustabdyti jos veikimą.

Taikytina teisė

Šioms Svetainės naudojimosi sąlygoms bei Svetainės naudojimui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bet koks nesutarimas, kilęs tarp Jūsų ir Haleon dėl šių naudojimosi sąlygų ar naudojimosi Svetaine, bus sprendžiamas sąžiningų derybų keliu. Jeigu šalims nepavyktų susitarti taikiai, bet koks ginčas ar pretenzija bus sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Skyrių pavadinimai šiose naudojimosi sąlygose yra tik patogumo tikslais ir nesąlygoja naudojimosi sąlygų nuostatų reikšmės ar nedaro įtakos jų aiškinimui.