Haleon bruksvilkår for dette nettstedet

Oppdatert 22.07.2022

Denne nettsiden og webinarer som holdes på denne nettsiden (samlet: “Nettstedet”) tilhører Haleon Norway AS ("Haleon"). Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i disse bruksvilkårene. Hvis du ikke samtykker, skal du ikke bruke dette nettstedet.

Haleon forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene. Det er ditt ansvar å sjekke om bruksvilkårene har endret seg. Du kan lese bruksvilkårene ved å klikke på lenken nederst på siden. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at bruksvilkårene er blitt oppdatert, betyr det at du samtykker i å være bundet av de nye revisjonene.

Opplysningene på denne nettsiden er kun generell informasjon som f.eks. kan brukes til opplysningsformål. Nettsiden kan inneholde opplysninger om helseplager og hvordan de behandles. Men ikke noe på denne nettsiden skal forstås som medisinske råd eller anbefalinger, og må ikke brukes som grunnlag for avgjørelser eller handlinger. Kun kvalifiserte leger kan gi medisinske råd.

Tillatte brukere

Denne nettsiden er kun beregnet på helsepersonell. Ved å bruke denne plattformen bekrefter du at du har autorisasjon/lisens til å opptre som helsepersonell i det landet som nettstedet er ment for.

KUN FOR HELSEPERSONELL: Vær oppmerksom på at godkjent preparatomtale må veilede riktig bruk av alle medisiner. Før helsepersonell skriver ut en resept på medisin, bør de sjekke godkjent preparatomtale for denne medisinen i sitt land.

Kontoer, passord, sikkerhet

Hvis du bestemmer deg for å opprette en brukerkonto (inkludert bukernavn og passord), har du det hele og fulle ansvar for at taushetsplikten overholdes for alle opplysninger på din konto og all aktivitet som finner sted der.

Bruksvilkår for webinarer

Når du deltar på et webinar via denne nettsiden, kan andre deltakere se din identitet og andre personopplysninger som du legger inn når du registrerer deg. Ved å delta på et webinar samtykker du i dette. Når du blir med på et webinar, ber vi deg skrive inn et skjermnavn slik du vil at andre skal se det.

Bruk av møteplattformen skjer på egen risiko. Haleon gir ingen løfter eller garantier om hvor nøyaktig, passende eller fullstendig den informasjonen som deles på webinaret er, og bærer intet ansvar for eventuelt tap eller skade som skyldes deltakelse på møteplattformen. Intet i denne ansvarsfraskrivelsen eller noe annet sted vil begrense Haleons ansvar for personskader som er forårsaket av selskapets egen uaktsomhet.

Opptak

Haleons webinarer kan bli tatt opp. Hele opptaket eller deler av det kan bli brukt av Haleon for et fremtidig publikum etter Haleons eget skjønn. Haleon kan for eksempel legge ut opptak av et webinar på sine nettsider som publikum over hele verden har tilgang til. Hvis bilder av deg eller stemmen din skal tas opp av Haleon mens du deltar på et webinar, vil Haleon be deg om tillatelse når du går inn på webinaret. Hvis du ikke vil det skal gjøres opptak av deg, kan du skru av lyden på mikrofonen din og ikke dele bildet av deg eller skjermen din. Du kan også forlate webinaret.

Verdensomspennende produkter

Haleon-konsernets nettsider inneholder informasjon om selskapets verdensomspennende produkter og tjenester, men alle disse er ikke tilgjengelige på ethvert sted. En referanse til et Haleon-produkt eller tjeneste på en Haleon-nettside betyr ikke at et slikt produkt eller en slik tjeneste er eller vil bli tilgjengelig der du bor.

Er informasjonen oppdatert?

Haleon gjør en rimelig innsats for å oppdatere denne nettsiden, men noe informasjon kan etterhvert bli foreldet. Haleon kan ikke gi noen garantier eller løfter om at informasjonen på denne nettsiden er pålitelig, nøyaktig, passende, fullstendig eller oppdatert. Det samme gjelder informasjon som deles på webinarer. Informasjonen på denne nettsiden leveres som forevist.

Bruk og tilgang

Du er velkommen til å besøke denne nettsiden, men du kan bare lese eller laste ned materiell herfra for personlig, ikke-kommersiell bruk. All copyright og andre merknader om eiendomsrett som ligger i det nedlastede materialet må beholdes og tas vare på. Uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra Haleon er det ikke tillatt å bruke materiale fra denne nettsiden på noen annen måte.

Tilgang til denne nettsiden gis på midlertidig basis, og Haleon forbeholder seg retten til uten varsel å trekke tilbake eller forandre den tjenesten som nettsiden tilbyr. Haleon har intet erstatningsansvar hvis nettsiden av en eller annen grunn er utilgjengelig på et tidspunkt eller i en periode.

Varemerker/eiendomsrett

Dersom ikke noe annet blir sagt, må du gå ut fra at alle varemerker på denne nettsiden, enten de opptrer med stor skrift eller med varemerkesymbolet eller ikke, er varemerker som tilhører Haleon, dets tilknyttede eller nærstående selskaper, eller dets lisensgivere eller samarbeidspartnere. Du må gå ut fra at alt du ser eller leser på denne nettsiden er beskyttet av copyright, eller at Haleon har fått tillatelse til å bruke det, hvis ikke noe annet er sagt, og du kan ikke bruke det på andre måter enn i henhold til bruksvilkårene eller teksten på nettsiden uten skriftlig tillatelse fra Haleon. Bruk av nettsiden gir deg ingen rett til eller del i eiendomsretten til selskapene i Haleon-konsernet (inkludert patenter, varemerker og copyright) eller en tredjepart. Bruk eller misbruk av disse varemerkene, copyright eller annet materiale, bortsett fra slik vilkårene ellers tillater, er uttrykkelig forbudt og kan utgjøre brudd på lovgivning om copyright og varemerker og andre lover og forskrifter.

Haleon hevder intet eierskap i eller noen tilknytning til tredjeparts varemerker som finnes på denne nettsiden. Slike tredjeparts varemerker brukes bare til å identifisere de respektive eieres produkter og tjenester, og merkene betyr ikke at Haleon er sponsor for eller bifaller dem.

Ingen godkjennelse

På nettsidene våre gir vi brukerne lenker til tredjeparts nettsteder som de kan ha interesse eller nytte av. Haleon påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsider som ikke tilhører Haleon selv om vi legger ut lenker til dem, og vi påtar oss intet ansvar for informasjon eller meninger som finnes på tredjeparts nettsteder eller for slike parters eventuelle brudd på eller utelatelser innen personvern.

Informasjon som du gir oss

Bortsett fra opplysninger som dekkes av vår personvernerklæring, vil all kommunikasjon og alt materiell som du sender til eller gjennom nettsiden, inkludert data, spørsmål, kommentarer, ideer, fagkunnskap eller liknende, samt informasjon som deles på et webinar, bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke bundet til en bestemt eier. Haleon skal ikke ha noen slags forpliktelser med hensyn til slik informasjon, og skal stå fritt til å bruke, legge frem, reprodusere eller utgi denne informasjonen uten begrensninger av noen art, også for kommersielle formål, uten å betale brukerne for retten til å gjøre det. Informasjon som du deler på et webinar kan også være tilgjengelig for andre brukere.

Erstatningsansvar

Bortsett fra når det er forbudt ved lov, og bortsett fra eventuelle garantier som er uttrykkelig gitt i disse bruksvilkårene, skal enhver betingelse, garanti eller rettighet og ethvert erstatningsansvar som ellers kunne vært underforstått i disse bruksvilkårene eller som er pålagt ved lov, være utelukket.

Du bruker nettstedet på egen risiko og Haleon skal ikke, bortsett fra når det er forbudt ved lov, i noe tilfelle ha erstatningsansvar for skader (inkludert uten begrensning direkte, tilfeldig, derav følgende, indirekte eller straffemessig tap eller skade, eller krav som skyldes tapt inntekt, tapte data eller avbrudd i virksomhet) som skriver seg fra din tilgang til, bruk av eller manglende tilgang til eller bruk av nettsiden eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på den. Dette omfatter også skader på din datamaskin eller annen eiendel, også når det forårsakes av datavirus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinen eller andre av dine eiendeler fordi du har brukt denne nettsiden, inkludert lastet ned filer og annet innhold fra nettsiden.

Haleon forbeholder seg retten til å sperre eller avslutte enhver brukerkonto du har opprettet på denne nettsiden, dersom du overtrer bruksvilkårene.

Gjeldende lov

Denne avtalen om brukervilkår og din bruk av nettsiden skal reguleres av norsk rett uten hensyn til prinsippene om konflikter mellom lover. Enhver rettssak eller rettsforfølging i forbindelse med denne nettsiden skal være underlagt eksklusiv jurisdiksjon for de norske domstoler, med Oslo tingrett som rette eksklusive verneting.

Overskriftene som brukes i disse bruksvilkårene er der kun for å gjøre teksten lettere å lese. De skal ikke brukes til å avgjøre meningen eller fortolkningen av vilkårene.