Condiții de utilizare a site ului Haleon

Actualizat: 22.07.2022

Acest site și webinarele găzduite pe acest site (denumite împreună „Site ul“) sunt proprietatea Haleon Romania SRL („Haleon"). Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu ele, nu utilizați acest site.

Haleon își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, după libera sa decizie, părți ale acestor Condiții de utilizare în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic dacă au fost aduse modificări acestor Condiții de utilizare. Puteți accesa aceste Condiții de utilizare folosind hyperlinkul din partea de jos a paginii web. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui Site după o actualizare a Condițiilor de utilizare, înseamnă acordul dumneavoastră de a respecta toate modificările aduse pe această cale.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv pentru o informare generală și în scopuri educaționale. Acest site poate conține informații privind afecțiuni medicale și tratamentul lor. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie interpretat ca furnizare de sfaturi sau de recomandări medicale de orice fel și nu trebuie utilizat ca bază pentru decizii sau acțiuni. Sfaturile medicale trebuie întotdeauna solicitate unui medic calificat.

Utilizatori autorizați

Acest site este destinat numai profesioniștilor din domeniul sănătății. Prin folosirea acestei platforme confirmați că sunteți un profesionist din domeniul sănătății cu drept de practică în țara căreia îi este destinat acest Site.

Acest site are o secțiune destinată membrilor publicului larg, o secțiune destinată pacienților și o secțiune destinată profesioniștilor din domeniul sănătății. „Profesionist din domeniul sănătății” desemnează o persoană care în cadrul activităților sale profesionale poate prescrie, furniza sau administra un medicament sau dispozitive medicale.

Secțiunea pentru public a fost concepută ca o resursă tip bibliotecă care furnizează informații de referință cu privire la medicamentele Haleon, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, medicamente eliberate publicului din România exclusiv pe bază de prescripție. În cadrul secțiunii publice, există pagini care se adresează pacienților, în exclusivitate celor cărora le-a fost prescris medicamentul la care se referă acele pagini. Aceste pagini rămân ascunse în timpul navigării pe site și pot fi accesate de un membru al publicului numai după ce a confirmat că este un pacient căruia i-a fost prescris un anumit medicament.

EXCLUSIV PENTRU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII: Vă rugăm să rețineți că informațiile de prescriere aprobate sunt cele care trebuie să ghideze utilizarea corespunzătoare a tuturor medicamentelor. Înainte de a prescrie orice medicament, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să consulte informațiile de prescriere aprobate pentru acel medicament în țara lor.

Conturi, parole, securitate

Dacă alegeți să deschideți un cont (inclusiv crearea unui ID și a unei parole), aveți întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidențialității informațiilor pe care le dețineți referitoare la contul dvs. precum și pentru întreaga activitate care are loc în contul dvs..

Condiții de utilizare a Webinarelor

Haleon va obține consimțământul dvs. de participare la un webinar în momentul în care accesați acel webinar. Participarea este întotdeauna la libera dvs. decizie. Atunci când vă decideți și vă dați consimțământul să participați la un webinar găzduit pe acest site, identitatea și alte date personale pe care le introduceți la înscriere pot fi văzute de către alți participanți. Prin participarea la webinar, vă dați consimțământul pentru această dezvăluire. Atunci când accesați un webinar, vă rugăm să introduceți un nume care să fie afișat, astfel cum doriți să apară altora.

Utilizarea platformei de webinare se face pe propriul dvs. risc. Haleon nu declară și nu garantează acuratețea, adecvarea sau caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție în cursul webinarului și nu are nicio răspundere pentru orice prejudicii sau daune rezultate din utilizarea platformei de webinare. Nici prin conținutul acestei neasumări de răspundere și nici pe altă cale nu este limitată răspunderea Haleon pentru prejudicii personale cauzate de neglijența sa.

Înregistrare

Webinarul Haleon poate fi înregistrat. Înregistrarea poate fi utilizată de Haleon în viitor pentru alte categorii de public (în parte sau integral), la libera decizie a Haleon. De exemplu, Haleon poate pune înregistrarea webinarului pe site-uri ale sale accesate de un public mondial. Dacă imaginea, vocea și/sau asemănarea dvs.vor fi înregistrate de Haleon în urma participării la un webinar, Haleon va obține acordul dvs. de a fi înregistrat(ă) atunci când accesați webinarul. Dacă vreți să nu fiți înregistrat(ă), dezactivați-vă microfonul și nu oferiţi acces la imaginea sau ecranul dvs. De asemenea, puteți părăsi webinarul.

Produse la nivel mondial

Site-urile corporative ale Haleon conțin informații referitoare la produsele și serviciile sale disponibile la nivel mondial, dintre care nu toate sunt disponibile în fiecare loc. O referire la un produs sau serviciu al Haleon pe un site Haleon nu implică faptul că acel produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locul unde vă aflați dvs.

Promptitudine în informare

Haleon face eforturi rezonabile pentru a actualiza acest site, dar unele informații pot deveni inactuale în timp. Haleon nu poate oferi și nu oferă garanții sau declarații cu privire la fiabilitatea, acuratețea, adecvarea, caracterul complet sau actualitatea informațiilor conținute de acest site, inclusiv a celor puse la dispoziție prin intermediul unui webinar. Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca atare.

Utilizare și acces

Puteți naviga liber pe acest site, dar aveți dreptul să accesați acest site și să descărcați materiale de pe el exclusiv pentru uz personal, necomercial. Toate drepturile de autor și alte notificări privind proprietatea intelectuală conținute în materialele descărcate trebuie conservate și păstrate. Fără permisiunea expresă scrisă a Haleon, nu este permisă nicio altă utilizare a materialelor de pe acest site.

Permisiunea de a accesa acest site este acordată cu caracter temporar și Haleon își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile furnizate pe acest site fără notificare. Haleon nu este răspunzător dacă, din orice motiv, site-ul este indisponibil indiferent în ce moment sau pentru ce durată.

Mărci înregistrate / Drepturi de proprietate intelectuală

Dacă nu se precizează altfel, trebuie să prezumați că toate mărcile comerciale care apar pe acest site, indiferent dacă apar sau nu scrise cu caractere de mari dimensiuni sau cu simbolul de marcă comercială, sunt mărci înregistrate ale Haleon, filialelor sale, companiilor asociate, furnizorilor săi de licențe sau ale partenerilor săi de afaceri. Trebuie să prezumați că, dacă nu se precizează altfel, tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat prin drepturi de autor sau că Haleon a primit permisiunea de utilizare și că nu poate fi utilizat altfel decât se prevede în condițiile de utilizare sau în textul pe site decât cu acordul scris al Haleon. Utilizarea de către dvs. a acestui site nu vă acordă și nu vă conferă nicio licență sau drept aferent oricărui drept de proprietate intelectuală deținut de grupul de companii Haleon (inclusiv brevete, mărci comerciale și drepturi de autor) sau de un terț. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci comerciale, drepturi de autor sau ale altor materiale, altfel decât este permisă prin prezentele Condiții de utilizare, este expres interzisă și poate constitui o încălcare a legilor referitoare la drepturile de autor, a celor referitoare la mărcile comerciale, sau altor legi ori acte normative.

Haleon nu revendică niciun drept de proprietate asupra și nicio afiliere cu mărcile comerciale ale unor terți care apar pe acest site. Aceste mărci comerciale ale unor terți sunt utilizate numai pentru a identifica produsele și serviciile proprietarilor acestora și din utilizarea acestor mărci nu trebuie dedusă nicio sponsorizare sau susținere de către Haleon.

Nesusținere

În interesul sau pentru comoditatea utilizatorilor acestui Site pot fi furnizate linkuri către site-uri ale unor terți. Haleon nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor către care oferă linkuri fără a fi ale Haleon, și nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile sau opiniile conținute de un site al unui terț și nici pentru încălcările sau omisiunile politicilor terților privind datele cu caracter privat.

Informațiile pe care ni le furnizați

Cu excepția informațiilor acoperite de Declarația de confidenţialitate, orice comunicare sau materialele pe care le transmiteți către sau prin acest site, inclusiv date, întrebări, comentarii, idei, know-how sau altele similare precum și informațiile pe care le puneți la dispoziție în cadrul unui webinar sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și nefăcând obiectul unor drepturi proprietate intelectuală. Haleon nu are niciun fel de obligație cu privire la astfel de informații și este liber să le utilizeze, dezvăluie, reproducă sau publice fără niciun fel de limitare, inclusiv în scopuri comerciale, fără a plăti utilizatorii pentru dreptul de a proceda astfel. Informațiile pe care le împărtășiți în timpul unui webinar pot fi accesibile de asemenea altor participanți.

Răspundere

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege și cu excepția garanțiilor expres acordate prin aceste Condiții de utilizare, este exclusă orice condiție, garanție, drept sau răspundere care altfel ar fi implicată de prezentele Condiții de utilizare sau impuse prin lege.

Utilizarea de către dvs. a site-ului este pe propriul risc și Haleon nu este responsabil în niciun caz de daune (inclusiv, dar fără a fi o enumerare exhaustivă, pentru prejudicii și daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive sau daune rezultate din profituri nerealizate, din pierderea de date sau din întreruperea activității) care ar rezulta din accesul la, utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest site sau din orice erori sau omisiuni ale conținutului său. Sunt incluse daune ale computerului sau ale altor bunuri ale dvs., inclusiv cele cauzate de viruși de calculator sau de orice alte de materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul sau alte bunuri în urma utilizării de către dvs. a acestui site, inclusiv prin descărcarea de fișiere de orice fel sau a oricărui alt conținut de pe site.

Nu este o invitație de a încheia o tranzacție

Nimic de pe acest site nu constituie o invitație sau o ofertă de a investi sau de a tranzacționa titluri de valoare sau ADR ale Haleon. În special, rezultatul financiar și evoluțiile efective pot diferi substanțial de orice previziune, opinie sau așteptări exprimate pe acest site iar performanțele anterioare ale prețului titlurilor de valoare nu trebuie să fie considerate un ghid al performanței lor viitoare.

Declarații anticipative

Acest site poate conține declarații anticipative care sunt supuse unor riscuri și incertitudini ce ar putea face ca rezultatele efective să difere de cele anticipate, inclusiv față de riscurile detaliate în rapoartele Haleon depuse la Securities and Exchange Commission („SEC“), inclusiv în cel mai recent raport al Haleon depus la SEC.

Haleon își rezervă dreptul ca, dacă încălcați Condițiile de utilizare, să vă suspende sau anuleze orice cont creat de dvs. pe acest site.

În cazul în care între dumneavoastră și Haleon se naște un litigiu cu privire la prezentele Condiții de utilizare sau la utilizarea de către dvs. a acestui site web, el va fi soluționat prin negocieri purtate cu bună credință. Dacă aceste eforturi se dovedesc a nu avea succes, toate controversele, pretențiile sau litigiile se vor supune spre soluționare instanțelor române competente.

Legea aplicabilă

Prezentele Condiții de utilizare și utilizarea de către dvs. a site ului vor fi guvernate de legile din România fără a ține seama de principiile aplicabile conflictelor de legi. Orice acțiune sau procedură legală referitoare la acest site vor fi îndeplinite exclusiv într o instanță competentă din România.

Titlurile folosite în aceste Condiții de utilizare sunt doar pentru comoditate și nu se utilizează pentru a determina sensul sau interpretarea acestor Condiții de utilizare.